• Vương Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359066398
  • Email:
   duyen.12tin@gmail.com
 • Nguyễn Đức Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977411989
  • Email:
   hstsime@gmail.com
 • Lâm Thị Minh Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986708197
  • Email:
   phuongzozo1211@gmail.com
 • Nguyễn Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977927972
  • Email:
   quanghuyitpc@gmail.com
 • Sí Văn Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tuchidodhsptn@gmail.com
 • Hoàng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0356130228
  • Email:
   hoangthithao.thds@gmail.com
 • Lò Láo Sủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982665805
  • Email:
   mrsusu1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965259151
  • Email:
   nguyentmai1512@gmail.com
 • Sìn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973963566
  • Email:
   phihongbatxat@gmail.com
 • Lương Thị Thỏa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972589932
  • Email:
   cuoilennao93@gmail.com
 • Hà Giang Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0382146640
  • Email:
   hagiangdinh87@gmail.com
 • Hoàng Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976460769
  • Email:
   minhcao1082@gmail.com
 • Trang Văn Hoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0964301525
  • Email:
   hoahoan91@gmail.com
 • Nguyễn Duy Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0339423827
  • Email:
   nguyenduytruong1997lc@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 278
Năm 2021 : 2.513