Chương trình thiện nguyện mùa xuân từ công đoàn giáo duc Hải Phòng Trường Phổ Thông nhiều cấp Hai Bà Trưng